fbpx

Formule management

Formule management is het ontwikkelen, beheren en aanpassen van regels en procedures om retailprocessen te optimaliseren en te standaardiseren, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie worden verbeterd.

Onze expertise en kracht omvat het monitoren en bijsturen van de prestaties van de formule om te blijven voldoen aan de behoeften van de organisatie en de markt. Daarbij baseren we de opzet van onze programma’s op systeem 1 en 2 van Daniel Kahneman.

  • Systeem 1 – onderwerpen die bepalend zijn voor de eerste indruk, het gevoel dat de klant krijgt en door medewerkers alleen indirect kunnen worden beïnvloed.
  • Systeem 2 – onderwerpen die de vaardigheden en het bewust gedrag van medewerkers in kaart brengen, die door de medewerker direct kunnen worden beïnvloed.

Deze systemen hebben we vertaald naar twee assen die altijd verankerd zijn in ons meetinstrument om de formule executie te meten:

  • Basis op orde bijvoorbeeld is de winkel schoon, opgeruimd en worden de zintuigen juist geprikkeld?
  • Service op orde gaat over de klantvriendelijkheid van de medewerkers in de winkel. Geven zij een warm welkom, creëren zij fans op de winkelvloer of verrassen ze de klant bij de kassa?

 

Meer weten? Maak een afspraak!

Uitwerking theorie van Daniel Kahneman
service en basis op orde

Intern onderzoek naar de relatie tussen de omzet index cijfers en scores op deze twee assen (verkregen via mystery onderzoek waarmee de formule is getoetst bij ruim 500 retail winkels) laat zien dat:

  • Winkels die hoog scoren op Basis én Service op orde de meeste omzetgroei laten zien (index: 102,6)
  • Winkels die laag scoren op beide assen de meeste omzetdaling laten zien (index 96,9)
  • Service op orde een iets sterkere relatie heeft met omzetontwikkeling dan de basis op orde. Ofwel, de mensen maken het meeste verschil (index 100,9 i.p.v. 96,9)
  • Basis op orde 3% omzetontwikkeling oplevert ten opzichte van winkels die niet aan de gewenste winkelbeleving voldoen (index: 99,7 i.p.v. 96,9)

Wij hebben de expertise en techniek in huis om iedere formule succesvoller te maken!

Vergroot het succes van je formule

Onze expertise en kracht omvat het monitoren en bijsturen van de prestaties van de formule om te blijven voldoen aan de behoeften van de organisatie en de markt.

TEAM METHODE

Tent op Orde

Wat willen we organiseren? En hoe zorgen we voor een 100% uitstraling en beleving?

Excelleren in kennis

Wat moeten we weten? En hoe zorgen we dat de kwaliteit gewaarborgd blijft?

Aandacht voor verkoop

Wat moeten we doen? En hoe vergroten we de verkoopkracht?

Maak verbeteringen zichtbaar

Hoe monitoren we de voortgang? En hoe kunnen we de uitvoering van de formule continue verbeteren en het succes vergroten?

Onze visie op succesverbetering

TEAM op orde = succesvolle formule

Een ding weet je zeker, met &beyond zorg je dat je merk of formule
succesvoller wordt. In samenwerking met jullie zorgen we ervoor dat
kwaliteit, merkconsistentie en beleving rondom je merk met trots en
enthousiasme van binnenuit wordt gedragen. Door inzet van ons
innovatieve performance platform en het uitrollen van onze TEAM methode
zetten we stappen die gaan leiden tot meer succes.

Hoe we dat doen? We maken graag een afspraak!

 

Contact