fbpx

Kwaliteit Management

In nauwe samenwerking met kwaliteitsmanagers ontwikkelen we gedigitaliseerde oplossingen om organisaties in de voedingsindustrie te ondersteunen om hun kwaliteitsmanagementprocessen op een efficiënte manier in te richten & te borgen. We helpen de klant ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen worden gehandhaafd en verbeterd.

 

FSSC, BRC en IFS voedselveiligheid certificaten

Het is onze expertise om kwaliteit management processen te digitaliseren, met:

  • Efficiënte input (registraties, audits en checks)
  • Overzicht (monitoring van voortgang en trends)
  • Real-time output (kleine / grote afwijkingen)
  • Taakbeheer (corrigerende maatregelen nemen)
Hazard-analysis-critical-control-point

Om aan de eisen van certificerende organisaties te voldoen, zagen wij de volgende uitdagingen bij onze klanten:

  • Veelheid aan registraties a.d.h.v. van diverse papieren formulieren.
  • Gebrek aan snelheid voordat registratieresultaten aan verantwoordelijke managers kunnen worden teruggekoppeld.
  • Veelheid aan checks bemoeilijkt het benodigde overzicht (checks gedaan / nog te doen).
  • Geen gemakkelijke, geautomatiseerde manieren om trends te analyseren.
  • Ingevulde formulieren moeten worden ondertekend, gescand en opgeslagen. Dit is tijdrovend. Tijdens een audit zijn de juiste formulieren niet altijd snel te vinden.
  • Het integreren van standaard apps in specifieke QM-processen is duur en tijdrovend.
Icoon Marktonderzoek

Verbeter de kwaliteit van je processen

Onze expertise en kracht omvat het digitaliseren van kwaliteitsprocessen, zodat minder tijd zit in de verwerking en vastlegging van audits en meer tijd overblijft om de kwaliteit te verbeteren.

TEAM METHODE

Tent op Orde

Wat willen we organiseren? En hoe zorgen we voor een goed inzicht in de kwaliteit van processen?

Excelleren in kennis

Wat moeten we weten? En hoe zorgen we dat de kwaliteit gewaarborgd blijft?

Aandacht voor kwaliteit

Wat moeten we doen? En hoe vergroten we de kwaliteit?

Maak verbeteringen zichtbaar

Hoe monitoren we de voortgang? En hoe kunnen we de kwaliteit continue verbeteren?

Onze visie op kwaliteitverbetering

TEAM op orde = kwaliteit op orde

Een ding weet je zeker, met &beyond zorg je dat de kwaliteit verbetert. In samenwerking met jullie zorgen we ervoor dat kwaliteit met trots en enthousiasme van binnenuit wordt gedragen. Door inzet van ons innovatieve performance platform en het uitrollen van onze TEAM methode zetten we stappen die gaan leiden tot beter inzicht in afwijkingen en doelgerichte acties, waardoor de kwaliteit verbetert.

Hoe we dat doen? We maken graag een afspraak!

Contact