fbpx
Food > Foodbase
Logo foodbase

Foodbase

Foodbase is een landelijk opererende organisatie, die als onderdeel van NBC (Nederlands Bakkerij Centrum) diensten aanbiedt aan ondernemers in de Foodbranche om te ondersteunen succesvol te zijn in hun vakgebied, bijvoorbeeld het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, voedselveilig werken, productkwaliteit of het verhogen van de verkoop.

Als onderdeel van de ondersteuning op het gebied van Marketing & Positionering en Trainingen biedt Foodbase maatwerk mystery bezoeken aan, waarmee winkels in de foodbranche inzicht krijgen in hoe klantgericht, vriendelijk, toegankelijk, deskundig en gastvrij zij en hun medewerkers echt worden ervaren door een klant.

De afgelopen jaren heeft &beyond Foodbase ook ondersteund bij het uitvoeren van meerdere competities en certificeringen van brancheorganisaties door het onderdeel mystery shopping uit te voeren, zoals Bakker met Ster, Groenteman met Ster, Certificering Kaas- en Delicatessenwinkels en Competitie en Finale Foodspeciaalzaken Nederland.

Foodbase app
voedselveiligheid certificering

Foodbase benoemt de volgende uitdagingen:

  • Inzicht krijgen in performance op het gebied van klantbeleving van haar klanten vereist specifieke vaardigheden.
  • Het ophalen van input bij haar klanten voor het bepalen van trainingsbehoefte.
  • Het uitvoeren van mystery bezoeken vereist een landelijk dekkend team van ervaren mystery shoppers.

&beyond heeft met Foodbase een programma ontwikkeld waarmee Foodbase:

  • Haar klanten een compleet aanbod kan bieden in het verkrijgen van inzicht in de eigen performance en verbetermogelijkheden, waarbij naast de gebieds- en klantanalyse, het klanttevredenheidsonderzoek en hygiëne inspectie ook het onderdeel klantbeleving in kaart wordt gebracht. Op basis hiervan kan een volledig vervolgtraject worden geformuleerd.
  • Volledig ontlast wordt bij het opzetten en uitvoeren van het onderdeel mystery shopping binnen de verschillende (maatwerk) trajecten.
  • Een jarenlange intensieve samenwerking waarbij Foodbase &beyond samen al veel verschillende brancheorganisaties en individuele ondernemers inzicht hebben verschaft in de eigen performance en handvatten hebben geboden voor het verbeteren hiervan.